Wsparcie techniczne

Znane problemy:

1. Problem z zalogowaniem - nie pasuje hasło.

Uwaga: jeśli masz problem z zalogowaniem się - użyj formularza Zapomniałem hasło by zmienić hasło na nowe.

2. Problem z wysyłaniem maili w kliencie Outlook (wersje inne niż 2019)

Przyczyna:
Brak obsługi TLS 1.3 w starych programach Outlook (np. 2003,2010,2013).

Rozwiązanie:
W programach Outlook bez obsługi TLS1.3 należy zmienić sposób autoryzacji serwera wychodzącego (TLS oraz port 587).
W Outlook 2007 należy - z górnego menu kliknij pozycję “Narzędzia” (Tools), a następnie “Konta e-mail…” (E-mail Accounts…) a później zakładkę Zaawansowane.

Prawidłowa konfiguracja na zrzucie poniżej:

W Outlook 2013 należy:
- z głównego menu wybrać pozycję PLIK,
*wybrać opcję Ustawienia kont,
*ponownie wybrać ustawienia kont,
*wiecej ustawień,
*zakładka zaawansowane,
*w serwerze poczty wychodzącej wybrać TLS oraz port 587

3. Nie widzę w webmailu maili z komputera

Przyczyna:
Dość częstą przyczyną jest korzystanie z protokołu POP3 w konfiguracji skrzynki pocztowej.

Rozwiązanie:
Na wszystkich klientach poczty korzystających z danej skrzynki należy:
- przenieść wszystkie wiadomości do katalogu lokalnego
(ze skrzynki POP3) - zmień ustawienia skrzynki pocztowej - ustaw protokoł IMAP

Po przekonfigurowaniu klientów poczty należy:
- przenieść wszystkie skopiowane wiadomości na konto pocztowe

4. Na dwóch komputerach z tą samą skrzynką są różne maile

Patrz pkt 3.

5. Nie mogę odebrać/wysłać dużego pliku

Przyczyna: pliki powyżej ustalonych limitów nie powinny być wysyłane pocztą elektroniczną.

Wprowadzone limity wielkości wiadomości:
- limit pojedyńczej odbieranej/wysyłanej wiadomości: message_size_limit = 40M
- limit załączania pojedyńczego załącznika: upload_max_filesize = 20M (tylko webmail)
- limit załączania wielu załączników na raz za pomocą jednego żądania: post_max_size = 25M (tylko webmail)
- maksymalna ilość załączników załączanych za 1 razem: max_file_uploads = 40 (tylko webmail)

Rozwiązanie: przesyłanie plików za pomocą lokalnego serwera plików (biuro centralne), przesyłanie za pomocą innych protokolow/usług (inne biura far)

6. Konfiguracja klienta poczty thunderbird

- Pobierz program mozilla thunderbird ze strony producenta
Wersja 64bit (Systemy Windows 7, Windows 8, Windows 10) - POBIERZ (wersja 64-bit)
Wersja 32bit (Stare systemy Windows XP, Windows 7 32-bit) - POBIERZ (wersja 32-bit)

- Uruchom program instalacyjny:
(w instalatorze klikamy: "Dalej", "Dalej", "Uaktualnij", "Zakończ")
- W kreatorze "Konfiguracja istniejącego adresu e-mail" uzupełniamy dane według przykładu:


- Po dodaniu skrzynki należy zrestartować klienta poczty,

7. Konfiguracja autorespondera poczty FAR w webmailu roundcube

- zaloguj się na webmaila,
- wejdź w ustawienia --> nieobecność
- uzupełnij temat, treść, początek i koniec nieobecności,
- zmień status na włączone,
- ustaw częstotliwość na 1 dni,
- jeśli spodziewasz się ważnego maila - ustaw przekazywanie maili do pracownika zastępującego Cię "Akcje wiadomości przychodzących" na "Wyślij kopię do"
- kliknij Zapisz i zrób test

8. Błąd "Nie można nawiązać bezpiecznego połączenia: żądana nazwa domeny nie pasuje do certyfikatu serwera. Konfiguracja związana z "poczta.far.org.pl" musi zostać poprawiona.


Powód: autokonfiguracja jest ustawiona na adres MX poczta.far.org.pl, który będzie poprawnym adresem od 04.09.2020.
Rozwiązanie: tymczasowo zmienić adres serwera poczty wychodzącej na mail.far.org.pl
po 04.09.2020 należy cofnąć zmianę i ustawić serwer poczty wychodzącej na poczta.far.org.pl

9. Mam wiele kont w kliencie poczty Thunderbird i otrzymuję błąd: "554 5.7.1 uzytkownik@far.org.pl - Recipient address rejected: Sender is not same as SMTP authenticate username "

Przyczyna: zabezpieczenie polegające na sprawdzaniu adresów email i pola "Od" w nagłówku wiadomości,
Rozwiązanie: należy we właściwościach konta (Okno programu thunderbird, Edycja-->Konfiguracja Kont kliknąć na konto z którego otrzymujemy w/w błąd i znaleźć listę wyboru "Serwer poczty wychodzącej(SMTP) i wybrać właściwy adres serwera SMTP dla tego konta)

Jeśli to nie rozwiązuje problemu - prosimy:

- wejść na stronę http://pomoc.interduo.pl,
- kliknąć apteczkę,
- pobrany program Teamviewer Quick Support należy uruchomić,
- ID, hasło, telefon kontaktowy należy przesłać na adres pomoc@interduo.pl