30.06.2020 16:36 - Przygotowanie do migracji serwera pocztowego.
30.06.2020 17:20 - Został utworzony formularz zmiany-hasła,
15.07.2020 15:00 - Zostało uruchomione srodowisko produkcyjne,
16.07.2020 16:00 - Przygotowanie do migracji,
17.07.2020 18:00 - Przeniesienie domeny far.org.pl na serwery nazw ns1.interduo.pl, ns2.interduo.pl
17.07.2020 16:00 - Przeniesiona konta i aliasy,
17.07.2020 16:00 - Zmiana haseł na starym serwerze, uruchomienie kopiowania wiadomości,
18.07.2020 06:28 - Kopiowanie wiadomości zakończone,
18.07.2020 11:04 - Zmiana delegacji rekordu MX domeny far.org.pl na iredmail.interduo.pl,
18.07.2020 17:27 - czekamy nadal na wygaśnięcie TTL domeny far.org.pl i prawidłową propagację zmian dla całej domeny,
20.07.2020 07:00 - migracja została zakończona,
20.07.2020 10:00 - został ponownie włączony protokoł pop3(tymczasowo),
20.07.2020 13:30 - zostały obniżone wymagania co do bezpieczeństwa pozwalając łączyć się za pomocą niewspieranego już TLS1.1 (tymczasowo),
22.07.2020 11:07 - problem z autoryzacją Outlook: Jul 22 11:00:49 iredmail dovecot: imap-login: Error: Diffie-Hellman key exchange requested, but no DH parameters provided. Set ssh_dh=, rip=83.14.158.66, lip=46.151.191.145, TLS handshaking: SSL_accept() failed: error:141EC044:SSL routines:tls_construct_server_key_exchange:internal error, session= Rozwiązany za pomocą dodania parametru ssl_dh w dovecot 04.08.2020 12:00 - zmiana limitu rozmiaru załacznikow plików, 05.08.2020 10:00 - włączenie pluginów w roundcube: 'managesieve', 'password', 'zipdownload', 'markasjunk', 'archive', 'newmail_notifier'. 10.08.2020 10:00 - likwidacja z kompatybilnością z TLS 1.1 oraz 1.2 - postfix
smtpd_tls_protocols = !SSLv2 !SSLv3
smtpd_tls_mandatory_protocols = !SSLv2 !SSLv3